Thông báo kết quả học bổng Posco năm 2017

Thông báo kết quả học bổng Posco năm 2017

Các bạn SV có tên sau được xét chọn nhận học bổng Posco năm 2017:

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1412050

Nguyễn Xuân Bình

2

1420096

Nguyễn Hoàng Phúc

3

1411363

Lê Thị Ánh Vân

4

1414088

Lê Thị Thanh Hà