LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/8/2017 đến 01/9/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


                                                        LỊCH CÔNG TÁC

                                            (Tuần 28/8/2017 đến 01/9/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 28/8/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Lớp học “SEDES ILJ Summer School”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 29/8/2017

07:00

Lớp học “SEDES ILJ Summer School”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ JAIST 2017

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Giám đốc ĐHQG họp với lãnh đạo các Trường thành viên về đề xuất chương trình Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 30/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Lớp học “SEDES ILJ Summer School”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 31/8/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

Cả ngày

Lớp học “SEDES ILJ Summer School”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐH KHTN

Thành phần: Các thành viên hội đồng cơ sở trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng I.11


THỨ SÁU NGÀY  01/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

ĐHQG làm việc với Trường về chương trình Chất lượng cao và chương trình Tiên tiến

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 25/08/2017 )