Thông báo kết quả xét tuyển trình độ Thạc sĩ CNTT, Chương trình phối hợp đào tạo với JAIST năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9  năm 2017

 

                                                                        THÔNG BÁO

v/v Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chương trình PHĐT giữa ĐHQG.HCM - JAIST

 


TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN- HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG.HCM thông báo kết quả xét tuyển chương trình thạc sĩ Công nghệ thông tin theo đề án ĐHQG.HCM và JAIST năm 2017 như sau:

 

  1. Danh sách ứng viên dự tuyển (đính kèm)

  2. Kết quả xét tuyển (đính kèm)

 

2.1. Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí phần cứng (văn bằng TN đại học; đối tượng công tác;...) như qui định của Đề án, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

-          Môn ngoại ngữ: đạt văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1.4 theo qui định của đề án

-          Điểm phỏng vấn: 7.0  trở lên

2.2. Danh sách ứng viên trúng tuyển (đính kèm)

  1. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

-          Đăng ký nhập học: Học viên đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 11/09/2017 đến ngày 26/09/2017 (từ 8g – 11g00 và từ 13g30 – 16g), Hồ sơ gồm:

o   Phiếu đăng ký nhập học (mẫu) - có dán ảnh

o   Học phí năm 1: 12.600.000đ/ năm/ HV

  1. Quyết định trúng tuyển:

Học viên nhận quyết định trúng tuyển tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 02/10/2017 nếu đã làm thủ tục nhập học.. 

  1. Kế hoạch học tập năm thứ 1 tại Việt Nam:

Kế hoạch học tập năm thứ 1 tại Việt Nam sẽ được thông báo tại trang web sau ngày 26/09/2017.

 

          KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                 (đã ký)

    

 

         Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 11/09/2017 )