ĐHQG-HCM tuyển tình nguyện viên chương trình ASLF năm 2017 (đợt 2)

Xem thông tin chi tiết tại: aslf_poster_tuyen_tnv

 Đăng ký trực tuyến tại link sau: https://goo.gl/RqNqfV