Thông báo học bổng VietHope năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    65   /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng VietHope năm học 2017 – 2018

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Tân Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy năm 2017, đạt điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên cho 3 môn (không tính điểm ưu tiên);

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc xác nhận hoàn cảnh khó khăn);

-         Học lực: điểm trung bình cuối năm lớp 12 từ 7.0 trở lên;

-         Điều kiện nhận học bổng: sinh viên chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018.

2.      Giá trị học bổng: 300 USD / suất

3.      Hồ sơ xin học bổng (tất cả các bản sao đều KHÔNG CẦN CHỨNG THỰC)

-         Đơn xin học bổng theo mẫu sau: usp_app2017-mau_don-dh_khoa_hoc_tu_nhien_hcm (viết trên giấy A4 1 mặt), có dán hình;

-         Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn (bắt buộc);

-         Bản sao Giấy báo nhập học (hoặc giấy xác nhận điểm) và bản sao học bạ THPT (bắt buộc);

-         Nếu có khai báo giải thưởng học tập trong các năm học trung học, trong hồ sơ xin HB, sinh viên phải nộp một bản sao giấy chứng nhận giải thưởng (giải cao nhất);

-         Thư giới thiệu của thầy cô dạy sinh viên ở bậc THPT (không bắt buộc, nhưng nếu có sẽ là lợi thế). Thư giới thiệu cần có thông tin cụ thể về giáo viên giới thiệu (họ tên, dạy sinh viên lớp mấy, số điện thoại liên lạc xác minh khi cần).

Tất cả các bản sao đều không cần công chứng.

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 11/10/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên – cơ sở 2.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00.

Lưu ý: Gần cuối tháng 11/2017 sẽ có danh sách sơ tuyển. Những Sinh viên vào vòng sơ tuyển sẽ được mời tham dự 1 buổi phỏng vấn 10-15’ trong khoảng thời gian đầu tháng 12. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website trường, qua email và trang web của VietHope: http://viethope.org/web/?page_id=334

 

           

Nơi nhận:

-   BGH (để báo cáo);

-   BCN các Khoa;

-   Đoàn TN, Hội SV;

-   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương