Thông báo phòng học môn Cấu trúc dữ liệu lớp Toán K2016

 

 THÔNG BÁO: 


Môn Cấu trúc Dữ liệu lớp Toán K2016

 

Thứ 2 tiết 1,2,3:  từ tuần lễ 18/09/2017 học tại phòng  D106