LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 7/7 đến 11/7/2008)
 

  

 TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

( Tuần 07/7/2008 đến 11/7/2008 )

    THỨ HAI NGÀY 07/7/2008

 

  THỨ BA NGÀY 08/7/2008

Thi tuyển sinh Đại học năm 2008 ( đợt 2 )

10:00

Khoa CNTT tiếp khách

Địa điểm : Phòng họp F102

  THỨ TƯ NGÀY 09/7/2008

Thi tuyển sinh Đại học năm 2008 ( đợt 2 )

   THỨ NĂM NGÀY 10/7/2008

Thi tuyển sinh Đại học năm 2008 ( đợt 2 )

14:00

Họp về dự án Viện tế bào gốc ( Phòng TN tế bào gốc - trường ĐHKHTN chuẩn bị báo cáo )

TP : theo thư mời

Địa điểm : Phòng họp 302, Nhà điều hành ĐHQG

  THỨ SÁU NGÀY 11/7/2008

8:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Phòng họp F102

  THỨ BẢY NGÀY 12/7/2008

       8:00 : Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Phòng họp F102

  CHỦ NHẬT NGÀY 13/7/2008

       8:00 : Hội nghị khoa học " Gặp gỡ Toán học  mùa hè - Tp.HCM "( cả ngày )

                 Địa điểm : Phòng họp F102 ( Khoa Toán - Tin học chuẩn bị )

 

                            Địa chỉ trang Web của Trường : www.hcmus.edu.vn

Cập nhật ( 07/07/2008 )