Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Phạm Đức Dũng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 NCS. PHẠM ĐỨC DŨNG, chuyên ngành Hóa hữu cơ - 62 44 27 01, với đề tài “Áp dụng montmorillonite điều chế từ đất sét Việt Nam làm xúc tác hay chất mang rắn cho một số phản ứng đa thành phần trong điều kiện Hóa học Xanh. buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 18/10/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM