LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/10/2017 đến 04/11/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 


  LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 30/10/2017 đến 04/11/2017)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng phòng F.102 từ ngày 25/10 đến 03/11

 

THỨ HAI NGÀY 30/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tài chính tính toán định lượng

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Ký MOU công ty DAC (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 31/10/2017

 

 


THỨ TƯ NGÀY 01/11/2017

 

 


THỨ NĂM NGÀY 02/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  03/11/2017
 

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: I.12 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

14:30

Tọa đàm chuyên đề và Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trường ĐHKHTN và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- Đường sắt, Công an TPHCM

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC, VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Cập nhật ( 30/10/2017 )