Thông báo xem thông báo trên website phòng đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

 

Kể từ tháng 9/2017, các thông báo của phòng đào tạo được post lên website của Trường trong phiên bản mới. Địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn/daotao

Phiên bản cũ không cập nhật lại các thông báo mới nữa.

Trân trọng thông báo !