TB v/v Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên kỳ 3

THÔNG BÁO

Về việc Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên kỳ 3 

Thời gian: 16g00 Thứ Năm ngày 07/12/2017

Địa điểm: Phòng I23 và sảnh nhà I.

 Nội dung Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên kỳ 3 gồm:

- Báo cáo "Một số đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và môi trường"

  Báo cáo viên: TS. Trần Việt Cường (Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật)

  Địa điểm báo cáo: phòng I23.

- Giao lưu tại sảnh nhà I.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự./.