Tuyển tình nguyện viên sự kiện quốc tế 2018

THÔNG BÁO

 Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án trân trọng thông báo Kế hoạch Tuyển Tình Nguyện Viên hỗ trợ sự kiện quốc tế tháng 01/2018, cụ thể như sau: (Danh sách sẽ được cập nhật liên tục)

21/12/2017 (Thứ 5): Hội thảo Khoa học Vật liệu 2017 VNIWAST

. Đối tác quốc tế: National Taiwan University System (NTUS)

. Thời gian: 07:30 - 11:30 sáng, ngày 21/12/2017 (Thứ 5)

. Địa điểm: 07:30 Hội Trường nhà I, 10:00 Phòng I.23 (lầu 2, nhà I)

. Mã đăng ký: 2017-12-21 NTUS, TW 

[DỰ KIẾN] Tiếp đoàn Trường Sungkyunkwan University (SKKU, Hàn Quốc)

. Thời gian: 13:00 - 16:30, 15/01/2018 (Thứ 2) HOẶC tháng 03/2018

  Đăng ký tham gia Tình Nguyện Viên: VOLUNTEER REGISTER

  Hướng dẫn chung dành cho Tình Nguyện Viên: VOLUNTEER GUIDELINES

  Kết quả Danh sách TNV chính thức sẽ được thông báo qua email chậm nhất 24h trước thời gian diễn ra sự kiện. 

DANH SÁCH SỰ KIỆN QUỐC TẾ QUÝ I 2018: 

15/12/2017 (Thứ 6): Tiếp đoàn Trường National Tsing Hua University (NTHU, Đài Loan) [FULL]

05/01/2018 (Thứ 6): Tiếp đoàn Trường University of Mississippi (OleMiss, U.S.A.) [FULL]

05/01/2018 (Thứ 6): Tiếp đoàn Trường Chonbuk National University (CBNU, Hàn Quốc) [FULL]

08/01/2018 (Thứ 2) - 09/01/2018 (Thứ 3): Tiếp đoàn Trường Kookmin University (KMU, Hàn Quốc) [FULL] 

Cập nhật ( 18/12/2017 )