Xét hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy năm 2017 - đợt 3

File thông báo đính kèm

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.