Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Quốc Hùng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 

NCS. NGUYỄN QUỐC HÙNG, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân - 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ đo Gamma phông thấp ứng dụng trong khảo sát phóng xạ môi trường”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 20/01/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM