Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Hoàng Văn Hưng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. HOÀNG VĂN HƯNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Khảo sát AB initio cho hiệu ứng tái va chạm trong tương tác laser cực ngắn với nguyên tử, phân tử” vào lúc 9g30, ngày 03/01/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
Cập nhật ( 06/04/2018 )