Thay đổi phòng học môn công nghệ sinh hóa học của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 27/2017

THÔNG BÁO

 

MÔN CÔNG NGHỆ SINH HÓA HỌC CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH HÓA SINH KHÓA 2017 NGÀY 22/12/2017 (THỨ 6 7G30) HỌC TẠI PHÒNG F201

Cập nhật ( 21/12/2017 )