Điểm chuẩn năm 2005

TT

Mã ngành Ngành học

Khối thi

Điểm chuẩn 2005

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

1 101 Toán-Tin học

A

17.5 24.5
2 104 Vật lý A 16.0 22.0
3 105 Điện tử viễn thông A 19.0  
4 107 Công nghệ thông tin A 22.0  
110 Khoa học máy tính A    
114 Kỹ thuật phần mềm A    
116 Hệ thống thông tin A    
5 109 Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn A 16.5 18.5 
6 201 Hoá học A 19.0  
7 203 Địa chất A 16.0 18.0
203 Địa chất B

8 205 Khoa học Môi trường A 18.0  
205 Khoa học Môi trường B 18.0  
9 207 Khoa học vật liệu A 16.0 21.5
10 301 Sinh học B 17.0 22.0
11 312 Công nghệ sinh học A 20.0  
312 Công nghệ sinh học

B

24.0  
12 C67 Cao đẳng Tin học

A

12.0 14.0

Ghi chú:  
- Đây là điểm trúng tuyển dành cho thí sinh thuộc nhóm 3 khu vực 3.
- Giữa các nhóm đối tượng ưu tiên được giảm 1 điểm và giữa các khu vực ưu tiên được giảm 0.5 điểm.
- Ngày 18/9/2006: Niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển (NV2) tại Trường và gửi giấy báo nhập học theo đường bưu điện. Làm thủ tục nhập học ngày 04/10/2006.

Cập nhật ( 26/06/2007 )