Điểm chuẩn năm 2006

TT

Mã ngành Ngành học

Khối thi

Điểm chuẩn 2006

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

1 101 Toán-Tin học

A

16.0
2 104 Vật lý A 15.0 17.0
3 105 Điện tử viễn thông A 22.0  
4 107 Công nghệ thông tin A 22.0  
110 Khoa học máy tính A 22.0  
114 Kỹ thuật phần mềm A 22.0  
116 Hệ thống thông tin A 22.0  
5 109 Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn A 15.0 16.0 
6 201 Hoá học A 18.5  
7 203 Địa chất A 15.0 16.0
203 Địa chất B 15.0
8 205 Khoa học Môi trường A 17.5  
205 Khoa học Môi trường B 20.5  
9 207 Khoa học vật liệu A 16.0 18.0
10 301 Sinh học B 16.0 18.0
11 312 Công nghệ sinh học A 22.0  
312 Công nghệ sinh học

B

22.5  
12 C67 Cao đẳng Tin học

A

12.0 12.0

Ghi chú:  
- Đây là điểm trúng tuyển dành cho thí sinh thuộc nhóm 3 khu vực 3.
- Giữa các nhóm đối tượng ưu tiên được giảm 1 điểm và giữa các khu vực ưu tiên được giảm 0.5 điểm.
- Ngày 18/9/2006: Niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển (NV2) tại Trường và gửi giấy báo nhập học theo đường bưu điện. Làm thủ tục nhập học ngày 04/10/2006.

Cập nhật ( 26/06/2007 )