Điểm chuẩn năm 2007
I. Chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng 1:

Mã ngành


Tên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu


NV1

101

Toán - Tin

A

300

16,0

104

Vật lý

A

250

15,0

105

Điện tử viễn thông

A

150

18,0

 

 

107

110

114

116

Khối ngành Công nghệ thông tin bao gồm:

-         Công nghệ thông tin

-          Khoa học máy tính

-          Kỹ thuật phần mềm

-          Hệ thống thông tin

A
550

20,0

109

Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn

A

100

15,0

201

Hoá học

A

250

17,0

203

Địa chất

A

150

15,0

B

19,0

205

KH Môi trường

A

120

16,5

B

19,0

206

CN Môi trường

A

100

16,5

B

20,5

207

KH Vật liệu

A

150

15,0

301

Sinh học

B

350

16,0

312

CN Sinh học

A

170

18,0

B

24,0

           Tổng cộng :

2.640

 

 

Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin :

A

800

12,0

 Xét điểm ưu tiên : điểm cách biệt giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giũa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm


II. Chỉ tiêu và điểm xét tuyển nguyện vọng 2:
 

  Khối Điểm xét NV2(nhóm 3 KV3) Chỉ tiêu
Các ngành hệ Đại học:      
- Toán-Tin A 17.0 50
- Điện tử VT A 19,0 50
- Vật lý A 15,0 120
- Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn A 15,0 60
- Khoa học vật liệu A 15,0 60
- Sinh học B 17,0 90
Hệ Cao đẳng ngành CN Thông tin: A 12,0 800

 Xét điểm ưu tiên : điểm cách biệt giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giũa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm

Cập nhật ( 16/08/2007 )