Danh sách các khoa
Image
PGS.TS. Trần Đan Thư (Trưởng khoa)
PGS.TS. Lê Hoài Bắc (Phó Trưởng khoa)
PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc (Phó Trưởng khoa)
ThS. Lâm Quang Vũ (Phó Trưởng khoa) 
 
math.jpg
GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)
ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa)
 
vatly.jpg
TS. Lê Vũ Tuấn Hùng (Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Trúc Phương (Phó Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Văn Tuấn (Phó Trưởng khoa)
 
 
cnsinhhoc.jpg
TS. Nguyễn Trí Nhân (Quyền Trưởng khoa)
PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp (Phó Trưởng khoa)
TS. Quách Ngô Diễm Phương (Phó Trưởng khoa)
ThS. Trương Hải Nhung (Phó Trưởng khoa)
 
dtvienthong.jpg
TS. Huỳnh Hữu Thuận (Trưởng khoa)
ThS. Cao Trần Bảo Thương (Phó Trưởng khoa)
TS. Bùi Trọng Tú (Phó Trưởng khoa)  

 
hoahoc.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Công Tránh (Phó Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Trí Hiếu (Phó Trưởng khoa)
 
 
diachat.jpg
TS. Nguyễn Kim Hoàng (Trưởng khoa)
TS. Phạm Trung Hiếu (Phó Trưởng khoa)
TS. Ngô Minh Thiện (Phó Trưởng khoa) 
 
moitruong.jpg
PGS. TS. Tô Thị Hiền (Trưởng khoa)
TS. Ngô Thị Thuận (Phó Trưởng khoa)
TS. Lê Tự Thành (Phó Trưởng khoa)
 
khvl.jpg
PGS.TS. Lê Văn Hiếu (Trưởng khoa)
TS. Hà Thúc Chí Nhân (Phó Trưởng khoa)
TS. Trần Thị Thanh Vân (Phó Trưởng khoa)
 
 
gdtc.jpg
ThS. Nguyễn Văn Thái (Quyền Trưởng bộ môn)