NGHIỆM THU GIỮA KỲ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG TRỌNG ĐIỂM

 

 

Stt

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

HS2015-18-01

Xây dựng quy trình chế tạo tấm pin mặt trời chất màu nhạy quang

PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng

9h

22/8/2016

Phòng I.69

Cập nhật ( 28/11/2016 )