NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG

 

 

 

Stt

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

1

C2015-18-26

Nghiên cứu tạo hạt FGF-nanochitosan và bước đầu thử nghiệm trên dòng nguyên bào sợi chuột

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

13h30

Ngày 19/12/2017

Phòng I.12

Cập nhật ( 15/12/2017 )