Danh sách các phòng thí nghiệm

Image
PGS.TS Trần Minh Triết (Trưởng phòng) 
 
PTN_TT.jpg
PGS.TS Trần Lê Quan (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Ánh Mai (Phó phòng)
 
cnsh_phantu.jpg
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
PGS.TS Phan Thị Phương Trang (Phó phòng)
 
tk_vimach.jpg
TS. Nguyễn Chí Nhân (Phó phòng)
 
tbg.jpg
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Trưởng phòng)
TS. Trương Hải Nhung (Phó phòng)
 
 
vlktcao.jpg
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
PGS. TS Trần Quang Trung (Phó phòng)
PGS. TS Phan Bách Thắng (Phó phòng)
 
ai1.jpg
PGS.TS Vũ Hải Quân (Trưởng phòng)
PGS.TS Trần Minh Triết (Phó phòng)
 
apc-01.jpg
TS Lê Mỹ Loan Phụng (Trưởng phòng)
TS Trần Văn Mẫn (Phó Trưởng phòng)

 
kthn.png
TS. Trương Thị Hồng Loan (Trưởng phòng)
TS. Lê Công Hảo (Phó phòng)
 
PTN_TT.jpg
PGS.TS Trần Lê Quan (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Ánh Mai (Phó phòng)
 

 

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư 

GS. TS. Trần Linh Thước (Trưởng phòng)

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Phó phòng)

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Phó phòng) 
 
 tbgoc.jpg

Viện Tế bào Gốc

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Viện trưởng)