Danh sách các phòng ban
tochuchanhchanh.png
Phòng Tổ chức Hành chính
ThS. Phan Ngô Hoang (Trưởng phòng)
ThS. Trần Quốc Phong (Phó Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Kim Chi (Phó Trưởng phòng)
 
daotao.jpg
Phòng Đào tạo
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
ThS. Lê Văn Lai (Phó Trưởng phòng)
TS. Trần Thái Sơn (Phó Trưởng phòng)

 
thanh tra dao tao.jpg
Phòng Đào tạo Sau Đại học
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
TS. Lê Đức Phúc (Phó Trưởng phòng)
 
TS. Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng)
TS. Nguyễn Hoàng Chương (Phó Trưởng phòng)
 
hop tac quoc te.jpg
Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án
PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng phòng)
TS. Võ Hồng Hải (Phó Trưởng phòng) 
 
tk_vimach.jpg
Nguyễn Hưng Nghiệp (Trưởng phòng)
Lê Thị Nga (Phó Trưởng phòng)
Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
 
tai vu.jpg
Nguyễn Thị Cẩm Loan (Trưởng phòng)
Hoàng Văn Hiệp (Phó Trưởng phòng)
 
ctctsv.jpg
ThS. Văn Chí Nam (Trưởng phòng)
ThS. Phạm Nguyễn Thùy Dương (Phó Trưởng phòng)
Trần Vũ (Phó Trưởng phòng)  

 
thanhtraphapche.png
ThS. Nguyễn Thị Huyền (Trưởng phòng)
ThS. Trương Quan Thế (Phó Trưởng phòng)
 
 qualitynew.jpg
TS. Trịnh Thanh Đèo (Trưởng phòng)
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang (Phó Trưởng phòng)
 
ban du lieu.jpg
ThS. Phùng Quán (Trường phòng)
Lê Quang Viễn (Phó Trưởng phòng)
ThS. Vương Mỹ Trinh (Phó Trưởng phòng)
 
banxuatban.png
Ban Xuất bản
Nguyễn Hưng Nghiệp (Trưởng ban)
 
thu vien.jpg
Dương Thúy Hương (Giám đốc)