Giáo sư, tiến sĩ được kéo dài thời gian làm việc

Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại các trường đại học được làm việc quá tuổi nghỉ hưu.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học yêu cầu thực hiện Nghị định số 141 của Chính phủ về điều kiện, thời gian, nhiệm vụ, thủ tục, trình tự xem xét việc kéo dài và chính sách với giảng viên được kéo dài thời gian làm việc.

Theo đó, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian qua tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc, cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận.

Thời gian kéo dài làm việc với giảng viên có trình độ tiến sĩ không quá 5 năm, phó giáo sư không quá 7 năm và giáo sư không quá 10 năm.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học có quyền ra quyết định kéo dài thời gian làm việc với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu.

Theo VnExpress

Cập nhật ( 01/04/2014 )