Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong những công tác: tổ chức cán bộ, hành chính - tổng hợp; lập kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường; xây dựng kế hoạch phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường; an ninh trật tự; thi đua khen thưởng.

 Nhiệm vụ

+ Khối văn phòng:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường

- Xây dựng kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường. 

- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển nhà Trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong Trường. 

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch; tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh GS, PGS.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến; Quản lý con dấu, lưu trữ văn bản. Hỗ trợ các thủ tục để cán bộ, viên chức đi nước ngoài...

- Thực hiện báo cáo thống kê; lịch công tác tuần. Tổng hợp các thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức hàng năm.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Y tế:

- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ - viên chức và sinh viên trong Trường.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ - viên chức nhà trường.

- Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe: theo dõi những bệnh mãn tính và các bệnh truyền nhiễm: lao, tim mạch, u bướu...

- Cấp cứu điều trị theo qui định chuyên môn được phân cấp và chuyển viện. Khám bệnh, điều trị những bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường phân tuyến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường và cơ sở y tế địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện chính sách chế độ của cấp trên và nhà trường về khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc, trực cấp cứu, lập hồ sơ bệnh án; phối hợp tổ chức giám định sức khỏe, tai nạn thương tích theo chế độ BHXH cho cán bộ - viên chức.

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên toàn trường.

- Thực hiện công tác bảo hiểm tai nạn cho cán bộ - viên chức và sinh viên trong Trường
+ Tổ xe:

- Đưa đón cán bộ - viên chức làm việc tại cơ sở Linh Trung, cán bộ viên chức đi công tác, cán bộ ngoài trường và chuyên gia nước ngoài đến công tác, hội nghị, hội thảo tại trường khi có yêu cầu.

- Phục vụ công tác tuyển sinh hằng năm.

+ Bảo vệ:

Tổ chức và chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự an toàn trong khuôn viên trường.

Lãnh đạo Phòng TC - HC:

Trưởng phòng

GVC.ThS. Phan Ngô Hoang
Phụ trách chung

Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

- Công tác tổ chức
- Nhân sự: Tuyển dụng, đề bạt, cử đi học, thi nâng ngạch, cho thôi việc.

Phó Trưởng phòng

ThS. Trần Quốc Phong

Phụ trách các mặt công tác:

- Thi đua, khen thưởng.

- An ninh trật tự, quản lý và điều phối hoạt động bảo vệ cơ sở 

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Phụ trách các mặt công tác:

            - Công tác văn phòng: công văn, con dấu, lưu trữ, sao y văn bản, bố trí phòng họp.
            - Chế độ chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội.