LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/9/2015 đến 25/9/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 21/9/2015 đến 25/9/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 21/9/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

08:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình thạc sĩ liên kết với JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Sau đại học chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Trường Đại học POSTECH, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102

13:30

Phỏng vấn xét tuyển chương trình thạc sĩ liên kết với JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Sau đại học chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 22/9/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 23/9/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG loại B

Địa điểm: Phòng I.12

12:00

Khoa Điện tử viễn thông tiếp Giáo sư Fukuzawa

Địa điểm: Phòng F.102

18:00

Tổ chức gặp gỡ, trao đổi giữa học viên Khóa 1 chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH KHTN với ĐH Josheph Fourier

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/9/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Họp báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2014

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KH-TC chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai chương trình CDIO nhóm D

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

THỨ SÁU NGÀY  25/9/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQG-HCM lần thứ IV (2015 – 2020)

Thành phần: Theo thư mời và Thư triệu tập

Địa điểm: Hội trường – Khu công nghệ phần mềm, Phường Linh Trung, Thủ Đức

(Xe Trường đưa đón đại biểu tham dự xuất phát từ Cơ sở Nguyễn Văn Cừ lúc 07:30)

08:00

Hội thảo CERE 2015

Địa điểm: Hội trường I (Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật chuẩn bị)

08:00

Hội thảo GIC lần thứ II

Địa điểm: Giảng đường 1 (PTN Tế bào gốc chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 26/9/2015

08:00 Hội thảo CERE 2015 (cả ngày)

Địa điểm: Hội trường I (Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật chuẩn bị)

08:00 Hội thảo GIC lần thứ II (cả ngày)

Địa điểm: Giảng đường 1 (PTN Tế bào gốc chuẩn bị)

14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Phan Đình Phùng ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102

Cập nhật ( 23/09/2015 )