LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/10/2015 đến 23/10/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 19/10/2015 đến 23/10/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 19/10/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp BGH và các Trưởng đơn vị về chuẩn bị Kiểm định chính thức cấp Trường  

Địa điểm: Phòng họp F.102 (Ban ĐBCL&HTTT chuẩn bị)

15:30

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG – Trọng điểm, chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ BA NGÀY 20/10/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp về Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Địa điểm: Phòng họp 201 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:00

Tiếp GS. Jyh-Ming Ting, Trường ĐH National Cheng Kung, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Khoa học vật liệu chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 21/10/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 22/10/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lễ tốt nghiệp cử nhân Đợt tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

08:00

Đón đoàn giáo sư Trường Đại học quốc gia Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Trường Đại học Chung – Ang (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  23/10/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Chủ nhật, ngày 25/10/2015

            Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Lê Trung Hiếu, ngành Lý thuyết tối ưu

            Địa điểm: Phòng F.102