LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/10/2015 đến 30/10/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 26/10/2015 đến 30/10/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 26/10/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 27/10/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

14:00

Họp nghiệm thu đề tài Sở KHCN TP.HCM chủ nhiệm TS. Trần Văn Hiếu

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 28/10/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

09:30

Báo cáo chuyên đề tiến sĩ của NCS ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 29/10/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

 

THỨ SÁU NGÀY  30/10/2015

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/10/2015 đến ngày 04/11/2015

Địa điểm: Phòng F.102 

09:30

Bảo vệ luấn án tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Huỳnh Trần Mỹ Hòa, ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng I.23

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 31/10/2015

            08:00 Hội ý Thường trực Đảng ủy ĐHQG-HCM

            Địa điểm: Phòng họp I.11

            09:00 Hội ý thường trực Ban Quản lý dự án 245

            Địa điểm: Phòng họp I.11

            09:00 Họp Hội đồng bảo vệ luận án TS cấp CSĐT cho NCS Bùi Thanh Duy

            Địa điểm: Phòng F.102