LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/11/2015 đến 20/11/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 16/11/2015 đến 20/11/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 16/11/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Họp của Phòng Công tác sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luấn án TS cấp CSĐT cho NCS Trần Ngọc Anh, ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Vũ Thị Kim Ngọc ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.44

10:00

Họp lớp tập huấn An Giang

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Họp Đề án NNQG 2020

Địa điểm: Phòng F.102, I.11

 

THỨ BA NGÀY 17/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp báo cáo thiết kế logo của Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12

15:00

Seminar chuyên đề của tổ chức RUN (Úc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 18/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Hướng nghiệp New Zealand

Địa điểm: Hội trường I

15:00

Tiếp đoàn giáo sư Đại học NCTU – Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại ĐHQG-HCM

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Hội trường – Khu công nghệ phần mềm

Xe Trường đưa đón đại biểu tham dự xuất phát lúc 07g30 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

14:00

Tiếp đại diện của Trường DCV (Vương quốc Anh)

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY  20/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015)

Địa điểm: Giảng đường 1

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: