LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/11/2015 đến 27/11/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 23/11/2015 đến 27/11/2015)

 

THỨ HAI NGÀY 23/11/2015

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Đại học Mokpo National University (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 24/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

ĐHQG-HCM kiểm tra, đánh giá hoạt động các chương trình chất lượng cao tại đơn vị

Địa điểm: Phòng I.11

08:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Võ Thị Ngọc Mỹ, ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng F.102

10:00

Tiếp đại diện Tập đoàn Family Mart Nhật Bản tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Hội thảo du học Pháp

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn giáo sư Đại học NCTU – Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 26/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Seminar về “Năng lượng gió”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án TS cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Quốc Hùng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ SÁU NGÀY  27/11/2015

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Phòng CTSV sử dụng Phòng I.12

Địa điểm: Phòng I.12

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy, ngày 28/11/2015

            09:00 Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT cho NCS Võ Quốc Phong ngành VL Lý thuyết

            Địa điểm: Phòng F.102