LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/4/2016 đến 22/4/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 18/4/2016 đến 22/4/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 18/4/2016

 

 

Nghĩ lễ theo quy định nhà nước

 

 

THỨ BA NGÀY 19/4/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đại diện Ban chỉ đạo của ĐHQG-HCM trao đổi về thủ tục, cách thức lập hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2016

Thành phần: Ban chỉ đạo, Ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2016

Địa điểm: Hội trường I, 227 Nguyễn Văn Cừ

 

THỨ TƯ NGÀY 20/4/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang đi công tác (cả ngày)

08:00

Họp Hội thảo công tác xây dựng Kế hoạch chiến lược 2016 – 2020

Thành phần: Tổ KHCL, Ban chủ nhiệm Khoa

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Họp lấy ý kiến góp ý thông qua các quy chế, quy định nội bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTPC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/4/2016

 

Hiệu trưởng đi công tác (cả ngày)

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang đi công tác (cả ngày)

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng họp I.12

 

THỨ SÁU NGÀY  22/4/2016

 

Hiệu trưởng đi công tác (cả ngày)

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang đi công tác (cả ngày)

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:15

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Đại số

Địa điểm: Phòng họp I.12

14:00

Họp phỏng vấn chuyển tiếp sinh cao học

Địa điểm: Phòng I.12

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Đảm bảo toán

Địa điểm: Phòng họp I.12

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

            Chủ nhật, ngày 23/4/2016

            09:30 Ký MOU giữa Khoa CNTT với công ty FPT

            Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

 

Cập nhật ( 21/04/2016 )