LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/5/2016 đến 13/5/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 09/5/2016 đến 13/5/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 09/5/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Họp giao ban tháng 05/2016 của Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp về chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường ĐH KHTN năm 2016

Thành phần: Thành viên hội đồng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Tiếp Viện Hải dương học Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 10/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Phan Văn Trị ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

09:30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Lê Thanh Quang ngành Lý thuyết tối ưu

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 11/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Phòng QHQT-QLDA tiếp đoàn Malaysia Digital Economy

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 12/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị tập huấn chương trình hợp tác Đào tạo và Dự án QT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Hội nghị tập huấn chương trình hợp tác Đào tạo và Dự án QT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  13/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

2 ngày 14/5/2016 và 15/5/2016

            Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2016

            Phòng Hội đồng tuyển sinh tại: F.102